Præsentation af Baggrundsundersøgelser, Miljømonitering og Miljøtilsyn

 1. Baggrundsundersøgelse før minedrift og indsamling af miljøprøver under minedrift

  Videnskabelige rådgiver Gert Asmund fortæller, om hvordan man måler miljøpåvirkningen skabt af råstofaktiviteter. Først laves der baggrundsundersøgelser der vurdere miljøets tilstand inden råstofaktiviteten starter, senere hen udføres der nye undersøgelser der vurderer miljøets tilstand under minedriften. For at vurdere miljøets tilstand indsamles der forskellige miljøprøver for at måle niveauet af udvalgte metaller og kemikalier i disse prøver. Ved at sammenligne niveauet af metaller og kemikalier i disse prøver, som er indsamlet før minedrift og under minedrift, kan man beregne og vurdere om der er sket en stigning i koncentrationen af nogle metaller eller f.eks. proceskemikalier - råstofaktiviteternes miljøpåvirkning.

  Gert nævner kort eksempler på miljøpåvirkende aktiviteter og faciliteter der kan være ved minedrift: Malmbruddet, gråbjerget, industrianlæg som koncentrator og raffinaderi, procesanlæggenes anvendelse af kemikalier, udledning fra kraftværk, tailingsdepot, beboelsesfacilitet, vandforbrug til procesanlæg og vandrensningsanlæg.

 2. Råstofaktiviteter og miljøbeskyttelse

  Videnskabelige rådgiver Morten Larsen fra Pinngortitaleriffik præsenterer hvordan råstofaktiviteter kan påvirke miljøet, hvad der er af forureningskilder ved råstofaktiviteter og kommer med eksempler på miljøregulering, der anvendes for at begrænse miljøpåvirkningen.

  Miljøregulering omhandler blandt andet miljøkrav om anvendelsen af miljøvenlig teknologi og krav om at selskaber kun må udlede forurenede stoffer til miljøet i begrænsede mængder - ved at overholde nogle grænseværdier.

 3. Miljømonitering og miljøtilsyn ved tidligere guldmine Nalunaq

  Videnskabelige rådgiver Morten Larsen fra Pinngortitaleriffik introducerer til miljømonitering i relation til den nedlukkede guldmine Nalunaq i Kirkespirdalen ved Nanortalik, samt miljøtilsyn af de nye efterforskningsaktiviteter, der gør sig gældende i området, i sommeren 2019.

 4. Miljøovervågning af forureningsstoffer i forskellige prøver

  I denne udsendelse fortæller videnskabelig Morten Larsen lidt mere om hvilke arter der indgå i miljøovervågning. Morten kommer med eksempler på arter såsom vandprøver, lavprøver, muslinge- og tangprøver der indsamles og analyseres for indholdet af forureningsstoffer.